szkolenia biznesowe w języku obcym

Nieustanna edukacja w zakresie języków obcych jest nieodłącznym elementem rozwoju w ambitnym biznesieW każdej dziedzinie biznesu ważne jest umiejętne posługiwanie się językiem, zarówno ojczystym jak i obcym.
Poziom znajomości języka angielskiego wśród pracowników jest wyższy z roku na rok. Często władają oni językiem na poziomie na którym tradycyjne szkolenia językowe są dla nich niewystarczające.

Szkolenia biznesowe w języku angielskim doskonale łączą nabywanie nowych umiejętności biznesowych bądź ćwiczenie już wcześniej nabytych z doskonaleniem swoich umiejętności językowych. 
Uczestnicy szkoleń znacznie chętniej wypowiadają się na tematy merytoryczne w obcym języku w trakcie szkoleń biznesowych niż na standardowych kursach językowych, kiedy wypowiedzi maja na celu raczej sprawdzanie struktur gramatyczno-językowych niż umiejętności biznesowych.
 
Państwa pracownicy są po różnych kierunkach studiów, maja różne doświadczenie. W trakcie szkolenia biznesowego uczestnicy mają możliwość nie tylko zdobywania nowej wiedzy ale również odświeżenia i pogłębienia swojej dotychczasowej wiedzy oraz zwerbalizowania jej w języku obcym. 

W trakcie każdego modułu uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną jak również przekładają zdobytą wiedzą w praktykę w trakcie tak zwanych case studies, podczas których uczestnicy rozwiązują symulowane problemy biznesowe. Pod okiem lektora ćwiczą konstrukcje językowe tak by profesjonalnie, zarówno merytorycznie jak i językowo, funkcjonować w międzynarodowym środowisku korporacyjnym. 

Moduły 

 1. Prezentacje

 2. Korespondencja

 3. Negocjacje

 4. Telefonowanie

 

Nasi klienci